ONE-wint-internationale-JRE-Award

PRIVACY

Dit is het privacy statement van Restaurant ONE BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 12065576. Het privacy beleid van restaurant ONE BV (hierna Restaurant ONE genoemd) is vastgelegd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie. Restaurant ONE hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en dit privacy statement beschrijft de verwerking van persoonlijke gegevens in de organisatie alsmede onze website www.restaurantone.nl

Verwerking van persoonsgegevens door Restaurant ONE

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Restaurant ONE verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Restaurant ONE staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website: www.restaurantone.nl

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden door restaurant ONE verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het ontvangen van gasten in Restaurant ONE
  Voor het verlenen van onze dienstverlening in ons restaurant, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van gasten.
 • Het leveren van producten uit de Restaurant ONE’s webshop
  Om producten uit onze webwinkel te kunnen leveren aan klanten, verwerken we hun persoonsgegevens
 • Het voeren van administratie
  Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van gasten, klanten, leveranciers en partners.
 • Het beveiligen van uw en onze eigendommen
  Wij beveiligen ons restaurant o.a. met camera’s ter bescherming van onze gasten, medewerkers en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst.
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van restaurant ONE
  Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
 • Het informeren over onze producten en diensten
  Restaurant ONE stuurt periodiek een (elektronische) nieuwsbrief naar geïnteresseerden die zich hiervoor aangemeld hebben.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Restaurant ONE verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  De verwerkingen van persoonsgegevens voor:
  1.  het ontvangen van gasten in ons restaurant;
  2.  het leveren van producten uit onze webshop;
  hebben als grondslag ‘uitvoeren overeenkomst’. Hier valt ook het voeren van administratie onder.
 • Toestemming
  Voor het sturen van onze nieuwsbrief aan geïnteresseerden, geldt de grondslag ‘toestemming’. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen hun toestemming desgewenst op elk moment intrekken.
 • Gerechtvaardigd belang
  Restaurant ONE heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van gasten en medewerkers.

Met wie deelt restaurant ONE uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Dienstverleners die voor restaurant ONE werken
  We werken samen met dienstverleners die o.a. onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden.
 • Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart restaurant ONE uw persoonsgegevens?

Restaurant ONE bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting.
 • Wij bewaren uw e-mailadres zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.
 • Camerabeelden bewaren we maximaal 28 dagen. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. Restaurant ONE is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Restaurant ONE van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft),
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door restaurant ONE,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@restaurantone.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
Heeft u een klacht over de wijze waarop restaurant ONE uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@restaurantone.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Restaurant ONE
ECI 17
6041 MA Roermond
+31(0)475 600 262
info@restaurantone.nl
kvk: 12065576

Laatst bijgewerkt op 14 december 2018